Green Policy

De Gouw Handelmaatschappij BV is sinds 2008 FSC® en PEFC gecertificeerd.
De Forest Stewardship Council® (FSC) is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem voor de certificering van verantwoord beheerd bos en duurzaam geproduceerd hout. FSC® heeft als eerste wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld voor certificering van goed bosbeheer en de handelsketen. FSC® gecertificeerde goederen kunnen uitsluitend door FSC® gecertificeerde bedrijven als zodanig verwerkt en verkocht worden.

PEFC is een soortgelijke organisatie welke zich bezig houdt met duurzaam bosbeheer.

De Gouw Handelmaatschappij BV is een vooraanstaande importeur van alle houtachtige plaatmaterialen en heeft als doel een voorbeeld te stellen maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Milieubeleid is hierbij een factor van belang. De Gouw Handelmaatschappij BV heeft de volgende punten opgenomen in zijn Green Policy Program:
  • De Gouw Handelmaatschappij BV veroordeelt de illegale kap van hout.
  • De Gouw Handelmaatschappij BV eist van zijn leveranciers een legaliteitsverklaring waar, wereldwijd, leveranciers verklaren zich te houden aan nationale en internationale regelgeving t.a.v. bosbeheer & houtkap.
  • De Gouw Handelmaatschappij BV zal geen zaken doen met bedrijven die deze verklaring niet hebben ondertekend.
  • De Gouw Handelmaatschappij BV verhandelt en stimuleert het gebruik van bosproducten uit bossen die verantwoord beheerd worden en gecertificeerd zijn door o.a. Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for the Endorsement of Forest Council (PEFC), dan wel vergezeld gaan van andere, breed geaccepteerde certificaten.
  • De Gouw Handelmaatschappij BV is FSC en PEFC gecertificeerd. Zowel FSC als PEFC, en daarmee de door hen gesteunde milieubewegingen, accepteren daarmee De Gouw Handelmaatschappij BV als partner in de Chain of Custody van bos tot eindverbruiker.
  • De Gouw Handelmaatschappij BV is permanent op zoek naar alternatieven voor het gebruik van tropisch hardhout.
  • De Gouw Handelmaatschappij BV staat borg voor een milieuvriendelijke verwerking van hout en niet-houtachtige producten.
  • De Gouw Handelmaatschappij BV is een betrouwbare partner, met een scherp oog voor kwaliteit, prijs en milieu.

De Gouw Handelmaatschappij is sinds 2008 FSC® en PEFC gecertificeerd.

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem voor de certificering van verantwoord beheerd bos en verantwoord geproduceerd hout.

FSC heeft als eerste wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld voor certificering van goed bosbeheer en de handelsketen. FSC gecertificeerde goederen kunnen uitsluitend door FSC gecertificeerde bedrijven als zodanig verwerkt en verkocht worden.

PEFC is een certificatieschema voor duurzaam bosbeheer.