Sustainability

Garnica has a unique, practical and profitable production model based on sustainability.

Timber, the main raw material used by Garnica, plays an essential role in the circular economy because it is renewable, recyclable, reusable and biodegradable.Timber, the main raw material used by Garnica, plays an essential role in the circular economy because it is renewable, recyclable, reusable and biodegradable.

Garnica uses wood sourced from fast-growing plantations and sustainably-managed forests with PEFC and FSC® certification to guarantee responsible management.

It also encourages the use of local wood - local plantations and forests from where the timber is extracted. This benefits rural areas by improving quality of life for residents and reducing the carbon footprint.

Garnica selects poplar clones at its own nursery in order to guarantee completely sustainable plantations while also obtaining high-quality raw materials.

The poplar tree, Garnica’s main source of timber, captures 11 tonnes of CO2 per year per hectare and grows four times faster than tropical species.

De Gouw Handelmaatschappij is sinds 2008 FSC® en PEFC gecertificeerd.

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem voor de certificering van verantwoord beheerd bos en verantwoord geproduceerd hout.

FSC heeft als eerste wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld voor certificering van goed bosbeheer en de handelsketen. FSC gecertificeerde goederen kunnen uitsluitend door FSC gecertificeerde bedrijven als zodanig verwerkt en verkocht worden.

PEFC is een certificatieschema voor duurzaam bosbeheer.