• Start

ALGEMENE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Opslag

Platen moeten horizontaal, voldoende geventileerd en beschermd tegen de directe invloed van zon en regen opgeslagen worden.

Tevens moeten de platen gelijkmatig worden ondersteund door minimaal 1 ligger per meter om vervorming te voorkomen.

Voorbeeld: een deur van 2,35 meter meter dient ondersteund te worden door minimaal drie liggers;

De stapelhoogte is maximaal 100 cm.

glasopening

Randafwerking, oppervlakte-behandeling en Onderhoud
AluPlex®, AluCork®, AluLight®, AluPassive®, AluTherm

en AluTherm-Profile deurpanelen dienen, voordat deze aan weersinvloeden worden blootgesteld, beschermd te worden.

Zaagkanten moeten worden rondgefreesd (min r=3) en geschuurd worden met geschikt schuurpapier.

De kopse kanten dienen te worden voorzien van een afdichtingsmiddel volgens SKH-publicatie 07-01.

De grondverflaag dient te voldoen aan de BRL 0814 en deze moet worden aangebracht conform ‘Concept I’ van de BRL 0803. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens SKH-publicatie 06-02 en binnen 6 maanden afgewerkt te

worden volgens ‘Concept III’ van de BRL 0803.

Indien bovengenoemde panelen voorzien zijn van MDOpaint, dienen de zaagkanten, voordat deze panelen worden blootgesteld aan weersinvloeden, voorzien te worden van een afdichtingsmiddel volgens SKH-publicatie 07-01.

Dit middel dient aangebracht te worden volgens de

verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Voorts dienen de kopse kanten voorzien te worden van een grondverflaag die voldoet aan de BRL 0814 en deze moet worden aangebracht volgens ‘Concept I’ van de BRL 0803. Bovendien moet de filmlaag gesloten zijn volgens SKH-publicatie 06-02.

Het gehele paneel dient vervolgens binnen drie maanden, na blootstelling aan weersinvloeden, afgewerkt te worden volgens ‘Concept III’ van de BRL 0803.

Alvorens de MDOpaint afgewerkt wordt, dient deze op overschilderbaarheid (verfhechting) getest te worden. In alle gevallen dienen de verflagen aaneengesloten van structuur te zijn en gelijkmatig te zijn aangebracht.

 

GLASOPENING

 

De deuren van Mill Panel kunnen voorzien worden van glasopeningen onder de volgende voorwaarden:

 

      De glasopening mag niet groter zijn dan 25% van de oppervlakte van het deurblad èn

      de afstand van randen-glasopening tot randen-deur is minimaal 25 cm èn 

      het glas mag een massa hebben van niet meer dan 30 kg/m2.

 

Alleen indien aan drie bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is de garantie op deurpanelen van toepassing.

Nevenstaand voorbeeld kan u hierbij behulpzaam zijn

Hiernaast is schematisch een deurpaneel afgebeeld met een formaat van 220 cm x 100 cm. De afstand van glasopening tot buitenste randen van het deurpaneel is minimaal 25 cm en de oppervlakte is niet groter dan 2,2 m2 x 25% = 0,55 m2. Dit betekent dat de hoogte van de glasopening niet groter mag zijn dan 0,55 m2 /0,5 m = 1,1 m. Wil men de maximaal toelaatbare hoogte van het glas realiseren, dan geldt de volgende rekensom:

220 cm - 25 cm - 25 cm = 170 cm. 0,55 m2  / 1,70 m = 0,32 m. De breedte van het glas mag in dit geval maximaal 32 cm bedragen.

 

FSC, degodoor, alutherm, verwerking

De Gouw Handelmaatschappij is sinds 2008 FSC® en PEFC gecertificeerd.

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem voor de certificering van verantwoord beheerd bos en verantwoord geproduceerd hout.

FSC heeft als eerste wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld voor certificering van goed bosbeheer en de handelsketen. FSC gecertificeerde goederen kunnen uitsluitend door FSC gecertificeerde bedrijven als zodanig verwerkt en verkocht worden.

PEFC is een certificatieschema voor duurzaam bosbeheer.